Kontakt

Agent ubezpieczeniowy Marian Mikulski – dane kontaktowe

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym może odbyć się w biurze firmy, w Rabce-Zdroju.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące mojej oferty, zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Zapewniam, że odpowiem na każdą wiadomość i udzielę Państwu szczegółowych informacji.

 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marian Mikulski

Licencja 3927/96
Piłsudskiego, paw. 26 („Manhattan”')
34-700 Rabka Zdrój

tel. biuro: 18 267 93 64
tel. kom.: +48 602 195 673
e-mail: mikulski.rabka@interia.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00-16:00
sobota: 9:00-13:00

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  [recaptcha]

  Posiadam prawo do wycofania wyrażonej zgody w każdym czasie, bez podawania przyczyny, bez wpływu na poprawność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
  *PUMM― Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marian Mikulski

  Informacje od Administratora Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marian Mikulski z siedzibą 34-700 Rabka-Zdrój Ul. Piłsudskiego Paw. 26
  2. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane na potrzeby bezpośredniego marketingu naszych produktów czy usług będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub powzięcia wiadomości o nieaktualności danych.
  3. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej.
  4. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
  5. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) lub na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora jakimi będą: przetwarzanie w celach analitycznych, archiwalnych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz badania satysfakcji naszych klientów i poziomu zadowolenia z naszych produktów i usług. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora jest również przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit f).
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, zmierzających do przedstawienia najkorzystniejszej oferty, zmierzającej do zawarcia umowy.
  8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
  9. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie określonego interesu administratora danych osobowych tj. w celach określonych w pkt 7, chyba, że administrator danych osobowych będzie stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku w ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
  10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w oparciu o podane dane osobowe, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowanie będzie się odbywało z zastosowaniem narzędzi kalkulacyjnych. Konsekwencją takiego sposobu przetwarzania jest wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, w tym cenę oferowanych produktów ubezpieczeniowych, jak również zakres i wysokość składek ubezpieczeniowych.